En page som sett en strid
( 1400-talet )

Jag är en page.
Mörk lugg i en båge över pannan.
Livet är min herre.
Eller någon annan.

Borggården,
dess kullerstenar. Lukt av hästar och läder.
Solnedgången är röd.
Jag bär någons färger: purpurfärgade kläder.
Trött. Orörlig vid brunnen. Tillhör liv eller död.

I denna stillastående röda minut
väger herrarna min korta tid
mot evigheten. Är jag en tanke som någon tänkt till slut?
Vet inte. Men i dag såg jag en strid.

Många dog.
Jag lever nog.

Speglar mig i brunnen. En page så vitt jag förstår.
Mörk är min lugg.
Tror att jag fanns i går.
Dricker surt vin ur en mugg.
Eller är kvar där ute i ett snår?

Fick jag mitt hugg?
Vingar av mörker. Solen ett sår.
Stalldrängen säger att vi vet inte ett dugg.

"En resa" "Innehåll" "Vaktposten"