Festen

Mitt hjärta är ett mycket stort hus
med festupplysta fönster
som kastar tusen lågors glädje
över snön.
Frostsmyckade vinterträd
står förvånade i den nya rosenfärgade gryningen,
stilla sjöar mumlar inbördes under sina isar
och alla talar om festen.

Mitt stora hus har många rader
av obeskrivligt lyckliga fönster.
Lamporna strålar sin fröjd över snön,
högt på en kulle ligger mitt hus.

"Eldflugor" "Innehåll" "Ditt eget"