Gud bevare

En gråfrusen uppställningsmorgon
saknas två satar i ledet,
och vem har velat lämna
vår trygga och trevna kasern?

Förbluffad stirrar
kaptenen
på luckan där ingen står.

Men på vägen mot ingenstans
två fötter för mig
och två för dig
och var fick vi modet ifrån?

Spaningspatrullens befäl rapporterar:
en fågel
nog så vacker men inte ett spår
av de rymda.

Nå då får de skylla sig själva,
två djävlar har rymt och God save them.

Till "En saga" "Innehåll" Till "Ögonen"