Den gyllene åldern

Bryt upp
ropar den nye Hermes,
bryt upp
ropar ångvisslorna,
och vi glider ut på obefarna vägar
som flygande pionjärer.
I dimman lyfter stålkropparna,
vindarna far i bergspassen,
våra vapen är vilja och mod.

Över det blå havet
flyger vingbreda segel
och galjonsbilden heter dristighet.
Fyren tänder, vågorna välver,
och den enögde styrmannen växlar
vårt stora mynt i användbara enheter.

Förnyelse
varje morgon i rökarna
från strävsamma fabriker
och alla små ässjor av slitstark idoghet.
Tornuren slår för ständigt nya timmar
och för nya kullar i skolportarna,
för svärmen av fåglar
och den underbara gåvan av förnyelse.

Hur många är säderkornen som gror i jorden,
hur stor är den outslitliga goda viljan?
Nu reser de blåklädda jobbarna sina stormstegar
för att uppnå det som inte kan hinnas,
mödrarna böjer sig över barnen,
videungar slår ut
och moln följer moln högt över alla vindflöjlar.

"Rosen" "Innehåll" "Avsked"