Det älskade barnet

Plötsligt slår det mig som någonting märkvärdigt
att jag har en liten dotter
som skulle sörja svårt om jag försvann.
Det tänkte jag aldrig
att mitt väsen och min innersta person
för någon låg uppenbarad
i barnslig klärobskyr.
Jag trodde nog att ingen människa på jorden
visste och älskade
min allra innersta
orimlighet.

"Min oskyldiga hud" "Innehåll" "Brev"