Min oskyldiga hud

Stackars mitt hårt belastade system
som strider outtröttligt
mot övermäktiga faktorer.
Stackars cortex och alla små neuroner
stackars kallsvettiga blod
som springer med nödutvägar
till avlägsna sviktande organ.
Aldrig förstummas
den märkliga driften till liv,
illa sargad står den åter
med sin löjliga lilla lans
höjd till försvar.

Kamp och härars undergång,
överallt uppblossande skärmytslingar
nödtorftigt kvästa
till betänkliga kostnader,
allt inneslutet i min ganska
oskyldiga och utanförstående hud.

Tills slutligen den stora stridsvagnen
låter förstå
sitt oemotsägliga allvar.

"David" "Innehåll" "Det älskade barnet"