Höst

Emaljerad står himlen över den höst
då mitt väsen brast till nytt liv
porslinsklar vilar sjön vid dess fötter.

Strålande av nytvättade färger
klättrar lavarna över bergen.

Flämtande i den friska luften
böjer jag över brunnen.

"Till träden" "Innehåll" "En egendomlig episod"