Med mörka dukater

Hög och sträng
sätter sig min bortom-själ till doms
över allt det frömjölslätta
silverljusa
hos mitt vara-väsen.

Då svarar jag:
kamp kostade det jag vunnit
varje tråd av silke
måste slitas ur sitt hårda sargande hölje
allt har jag ryckt ur mitt eget mörker.
Små stjärnor födde jag
de beklädde med glitter
alla svarta tornar.

Detta är jag
och varje skratt
är redligen betalt med mörka dukater.

"Gobeläng" "Innehåll" "Mitt spår"