Pelaren och antilopen

Som en Jesu lärjunge
ser han ut, en hög visa av manlighet.
En fiskare vid Genesarets sjö
i testamentliga arbetskläder
och med öknens finkorniga vind
kring sin starka nacke.
En pelare
svept i doften av förbrända liljor
och med foten stadigt
bland musselskalen.

Ändå måste
den förtvivlade antilopen löpa bort
hetsad av sin egen skugga.

"Ditt eget" "Innehåll" "Ropet"