Den smala lyckan

Lindansaren säger:

Det är inte så mycket jag äger:
en slak lina över avgrunden.
En vit häst, en grön vagn.
En osynlig getstig över berget.
En tonårsmager solblekt
liten glädje.

Må de väldiga avgrunderna
sjunga om sina obegränsade vådor.
Må dimman råma olycka
mellan flockar av svarta berg.

Jag och pappersparasollen
        (en röd nejlika
                en genomskinlig skälvande insekt)
vet bara den smala
silversträngade lyckan.

"Vår" "Innehåll" "Gobeläng"