Trädet växer

Trädet växer
med en grön famn för fåglar.
Vitklädda
skrider vindarna förbi.

Jag vill inte sörja det jag lämnar.

Men många gånger, sköna gånger
sjöng glädjen toner
härliga som höga redwoodträd.
Röda syner steg ur stumma skogar,
örnar brann i sitt vilda jubel
och de frusna arkaderna brast
i klingande ljus.

Vänd dig inte.
Susande och grönt
växer trädet ur sin djupa rot
till ett öppet rum för fåglar.

"Den vanmäktige" "Innehåll" "Guds lilla boyscout"