Den vanmäktige

Du med dina hungerhänder.

Fjärran från varje förklaring
vilar oavslutat ditt väsen.

Förgäves vädjar du till torn och tinnar,
de våghalsiga utsikterna är stängda.

Dina urblekta signalflaggor
har inget levande att förtälja,
din tvivelsjuka klockboj
är fylld med slam.

Du med dina hungerhänder.
Jag har inget förbarmande.

"Alla träd leker mjuka danser" "Innehåll" "Trädet växer"