Vid elden

Vi vägfarande såg dadelpalmen buga av ömhet
i den ofruktbaraste av öknar.
Vi hörde det okända bruset komma löpande
som från en mäktig orgel.
Ändå bollar vi vårt hat
över lägereldens förgäves bevekande lågor.
Ändå föder vi själva en blodröd förtvivlan
att drunkna i.

Du är för liten
för liten
och jag är ett skrik av längtan efter någonting
oerhört stort.

"Ögonen" "Innehåll" "Morgonen"